Plastikkavfall = Viktig ressurs

I en sirkulær verden skal mer av plastavfallet vårt bli nye produkter. Geminor tilrettelegger både for kjemisk og mekanisk gjenvinning slik at avfallet blir en verdifull ressurs.

Plast utgjør en stor andel av avfallet vårt, og det er derfor viktig å gjøre plasten sirkulær så raskt som mulig. På den måten kan vi redusere bruken av jomfruelig plast, og samtidig forhindre at plasten ender opp i naturen.

Geminor er involvert både i kjemisk og mekanisk gjenvinning av plast. Vi håndterer flere typer avfallsplast, så som LDPE (plastfolie), HDPE, PP (bigbags, fiskegarn, tau) og ESP (styrofoam) som vi sender til gjenvinning. Samtidig jobber vi aktivt med å finne nye løsninger for gjenvinning av plast.

Ledende på plast sammen med Quantafuel

Geminor samarbeider med plastgjenvinningsselskapet Quantafuel, som produserer petrokjemiske produkter fra plastavfall ved bruk av kjemisk resirkuleringsteknologi (pyrolyse). Samarbeidet skal gi betydelige mengder bærekraftig plastråstoff tilbake til en voksende sirkulærøkonomi i Europa. Geminor har også eierskap i plastgjenvinningsselskapet Polynate.