Bærekraftig drift & utvikling

Bærekraft er ikke bare en fjern visjon for Geminor, men en viktig del av vår daglige drift. Den internasjonale avfallsbransjen, der Geminor spiller en aktiv rolle, står helt sentralt i EUs bærekraftsambisjoner. Selskapet har som mål å være CO2-nøytralt innen 2030.

Geminor ønsker å være en pådriver for bærekraftig forretningsdrift og en grønn utvikling av bransjen. Vårt strategiske fokus er å utvikle mindre fossile og karbonintensive fraksjoner, og utvikle gode løsninger for plastgjenvinning.

For å begrense våre indirekte utslipp har vi som mål å påvirke verdikjeden vi er en del av til å ta mer bærekraftige valg. Igjennom vår kjøpekraft vil vi stille miljøkrav til tjenestene og utstyret vi anskaffer oss.

Geminor's ESG-mål


Vår misjon:

Sikker, innovativ og bærekraftig avfallsgjenvinning aveuropeiske avfallsfraksjoner. 

Vår rolle:

Koble sammen avfallsprodusenter, behandlingsanlegg ogtransportører på tvers av landene Geminor opererer i for å optimalisere ressursbruk. 

Vårt ansvar:

Måle, dokumentere og redusere de miljømessige innvirkningenevi har i verdikjeden, samt overhold de anerkjente forretningsstandardene. 

Våre fokusområder:

Grønn vekst og sirkulær økonomi, finne og utvikle solide løsningerav høy miljøkvalitet , samt være en positiv bidragsyter til mennesker oglokalsamfunn.

Vårt mål:

Å være en pådriver innen bærekraftig utvikling, og bidra tilå nå følgende av FN’s bærekraftsmål:

Rapporteringsmetoder og utvikling

I 2023 er etableringen av et felles rammeverk for ESG-rapportering og EU-taksonomi fortsatt under utarbeidelse. Geminor-rapportene er bygget opp i tråd med rammeverkene til anerkjente standarder som Global Reporting Initiative (GRI) og GHG protokollen. Vi benytter de mest oppdaterte miljødataene publisert av pålitelige og offisielle kilder som DEFRA og NVE.

Disse dataene kombineres med våre egne innsamlede data slik at våre rapporter er basert på de til enhver tid beste tilgjengelige dataene.