Med nærmere 20 års bransjeerfaring bidrar vi hver dag til å øke effektiviseringen av material- og energigjenvinning i Europa. La oss gjøre ditt avfall til en ressurs.

Siste nyheter

Alle artikler

Ønsker du bærekraftig avsetning på ditt avfall?

Les mer her

Behov for fraksjoner til material- eller energigjenvinning?

Les mer her

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Avfallsbehandling

Mer om 
Avfallsbehandling
 

Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Logistikk

Mer om 
Logistikk
 

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Materialgjenvinning

Mer om 
Materialgjenvinning
 

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Energigjenvinning

Mer om 
Energigjenvinning
 

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Farlig avfall

Mer om 
Farlig avfall
 

Plastavfall = verdifull ressurs

I en sirkulær verden skal mer av plastavfallet vårt bli nye produkter. Geminor tilrettelegger både for kjemisk og mekanisk gjenvinning slik at avfallet blir en verdifull ressurs.

Les mer om våre tiltak

Bærekraftig drift & utvikling

Bærekraft er ikke bare en fjern visjon for Geminor, men en viktig del av vår daglige drift.

Les mer om vår metodikk

Geminor har baser i alle de viktigste avfallsmarkedene i Europa

Les mer og kontakt våre eksperter her