Om Geminor

Geminor er et ledende internasjonalt gjenvinningsselskap opprettet på Karmøy i 2004. Vi leverer tjenester innen avfallsbehandling, logistikk, materialgjenvinning og avfall til energiproduksjon, og tilbyr kundene stabile, fleksible og konkurransedyktige løsninger for avsetning i det europeiske markedet.

Våre datterselskaper tilbyr tjenester som inkluderer behandling og håndtering av refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), avfallstrevirke, papir, papp, plast, farlig avfall m.m.

Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike, Italia og Spania, og sysselsetter totalt rundt 100 fagpersoner og -eksperter.

Totalt håndterer vi rundt 1,8 millioner tonn avfall årlig, og har kontrakter med omlag 360 avfallsprodusenter og 260 forbrennings-og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på over 155 millioner euro.

Vi har etablert gode relasjoner med de viktigste logistikkleverandørene i hele Europa, og tilbyr transport med standard vogntog, containergods, jernbane, bulk- og Ro-Ro skip.

Geminor har et høyt fokus på bærekraft. Vi jobber kontinuerlig med å finne den mest effektive avsetningen, noe som også reduserer avfallsmengder som går på deponi. Les mer om våre tiltak her.