Sertifiseringer & retningslinjer

Geminor forplikter seg til å følge en rekke etiske retningslinjer, og har sertifisering innen ulike kvalitetsstandarder. Du finner dem her:

ISO-Sertifiseringer

Geminor er forpliktet å levere kvalitetstjenester til kunder og leverandører, samtidig som vi fokuserer på innovasjon og kontinuerlig forbedring i alle deler av vår virksomhet.

Vi er sertifisert innenfor kvalitetsstandardene ISO14001:2015, ISO 9001:2015 og ISO 45001:2018.

FSC-sertifisering

Geminor innehar «Forest Stewardship Council» (FSC) sin «Chain of Custody» sertifisering. Selskapet garanterer dermed for å følge FSC sine standarder ved innhenting og håndtering av skogsmaterialer. Sertifikatet lar Geminor samarbeide med FSC-sertifiserte produsenter, og dermed sikre alle mottakere standardgodkjente treprodukter med en bærekraftig opprinnelse.

Landax

Geminor bruker Landax, et nettbasert kvalitetsstyringssystem for systematisk kontroll av kvalitet-, helse-, sikkerhets- og miljøaktiviteter i vår virksomhet (HMS). Systemet er bygget i henhold til respektive ISO-standarder (HMS). Landax brukes til å holde styr på interne prosesser, dokumentasjon, forbedringer, avvik (NCR), risikoanalyse, protokoller med mer.

SuperOffice

SuperOffice er Geminors CRM-system. Her arkiveres informasjon fra alle kunder, mottakere og underleverandører sammen med relevant dokumentasjon som kontrakter, kvalitetsspesifikasjoner, kommunikasjon etc.

Gemisoft

Gemisoft er en programvare utviklet av Geminor som inneholder alle relevante prosjektdata, og som derfor gir en detaljert oversikt over alle våre prosjekter. Dette er en database som inneholder alle kontrakter, TFS- og logistikkoperasjoner. Gemisoft sporer alle leveranser, lager statistikk og rapporter for tonnasje, og benyttes til fakturering og kostnadskontroll.

Dette er med andre ord hjertet i virksomheten, og et viktig verktøy for å kunne yte god service til våre kunder.