Avfallsbehandling

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Generelt

Behandling av avfall utføres ved våre logistikkavdelinger eller HUB’er – eller direkte hos produsent. Vi tilbyr mobilt og spesialtilpasset utstyr for sortering, kverning og balling. Vår erfaring og kompetanse innen bruk av utstyr, lagringsmetoder og produksjonslinjer er viktig i denne prosessen.

Sortering

Vi har lang erfaring og mye kunnskap om fraksjonstyper og kravspesifikasjon hos mottakere. Sorteringsmetode og grad av sortering har innvirkning på logistikkløsning og hvilket gjenvinningsanlegg avfallet sendes til. Vi jobber for at kundene våre skal kunne oppnå høy kvalitet og langsiktige leveranser på deres avfall til gjenvinning.

Kverning

Vi gjennomfører kverning for å øke brenselskvaliteten på restavfall og avfallstrevirke til energigjenvinning, eller for å klargjøre avfallstrevirke til materialgjenvinning. Dette innebærer blant annet magnetseparering og å sikre faksjonsstørrelse til mottakers krav og bruk.

Balling og emballering

Balling gir enklere lagring og transport. Når avfallet balles og emballeres kan det lagres og transporteres på flere måter enn ren bulktransport. Dermed får man utnyttet returtransport både på gardintraller, båt, tog, kassetter og i container.

Logistikk

Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Mer om 
Logistikk

Materialgjenvinning

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Mer om 
Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Mer om 
Energigjenvinning

Farlig avfall

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Mer om 
Farlig avfall

Avfallsbehandling

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Mer om 
Avfallsbehandling