Energigjenvinning

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Generelt

Vi samarbeider med mottakere over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri. Våre løsninger bidrar til at mindre avfall havner på deponi.

Energiproduksjon har aldri vært viktigere i Europa, og her står avfall til energigjenvinning sentralt. Ved å samarbeide med de største og mest moderne WtE-anleggene med høy energigjenvinningsgrad (R1), sikrer vi at restavfall som ikke kan resirkuleres benyttes til bærekraftig energiproduksjon i form av fjernvarme, elektrisitet eller damp til industrien.

Ved å fokusere på hele verdikjeden – fra sortering, behandling, logistikk og eksportsøknader til shipping, lagring og gjenvinning – sørger vi for at våre partnere får riktig kvalitet levert til riktig tid, uansett sesong. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye fraksjoner og finne konkurransedyktige og innovative løsninger.

Geminor produserer også Solid Recovered Fuel (SRF) tilrettelagt blant annet for sementindustrien. SRF som brensel er med på å redusere utslipp av betydelige mengder CO2.

Ved å sortere ut mer plast fra restavfallet utvikler vi også en egen RDF med lavt fossilt karboninnhold, såkalt BioRDF. Mindre plastinnhold betyr også mindre avgifter ved forbrenning.

Logistikk

Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Mer om 
Logistikk

Materialgjenvinning

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Mer om 
Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Mer om 
Energigjenvinning

Farlig avfall

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Mer om 
Farlig avfall

Avfallsbehandling

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Mer om 
Avfallsbehandling