Farlig avfall

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer med sikker sluttbehandling av ulike materialer i Europa.

Myndighetene stiller store krav til håndtering av forurensede og farlige masser, så som PFAS/PFOS. Geminor samarbeider med den norske avfallsaktøren Perpetuum og er en av svært få bransjeaktører som har tillatelse til å håndtere PFAS- og PFOS-forurensede masser på en sikker måte i Europa.

All forurenset masse må analyseres før deponering for å avdekke hvilken type forurensning massen tilhører. Deretter tilbyr vi logistikk- og transporttjenester som tar massene trygt til spesialdeponi.

Logistikk

Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Mer om 
Logistikk

Materialgjenvinning

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Mer om 
Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Mer om 
Energigjenvinning

Farlig avfall

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Mer om 
Farlig avfall

Avfallsbehandling

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Mer om 
Avfallsbehandling