Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Generelt

Vi tilbyr de mest effektive og bærekraftige logistikkløsningene som sikrer våre kunder en bærekraftig, regelmessig og punktlig avfallstransport.

Gemisoft

Vi bruker vår egenutviklede programvare, Gemisoft, for effektiv håndtering av relevante data. Gemisoft gir «real-time» oversikt over avfallstransporten fra kunde til mottaker, og gir oss kontroll på dokumentasjon for grensekryssende avfall. Gemisoft har et kundegrensesnitt som gir våre samarbeidspartnere tilgang til alle data og rapporteringsfunksjoner, og sikrer samtidig korrekt fakturering.

Sjøtransport

Geminor samarbeider med store aktører innen shipping og havnevirksomhet i Europa. Vi har investert i flere HUB’er i mottakerland for å optimalisere logistikken.

Vi benytter en rekke løsninger for sjøtransport: Containere, Ro-Ro, bulkskip, kassetter og sideportsbåter. All sjøtransport er returlaster – det vil si at skipene har levert varer og avfallet transporteres på hjemturen.

Geminor utfører streng kvalitetskontroll for å sikre at avfallet oppfyller mottaksanleggets kravspesifikasjon. Emballeringen av ballet avfall er viktig for å sikre optimale transportforhold og minimalt med spill.

Vårt TFS-team sørger for at vi følger kravene til eksport og import i alle land vi er virksomme i.

Veitransport

Geminor håndterer logistikken på veitransport for våre kunder i Europa. Rundt 2/3 av all transport kjøres i dag med lastebil. Vi har kontrakter med store internasjonale logistikkselskaper i Europa, men bruker også lokale transportfirmaer i hvert land. Geminor jobber alltid for å optimalisere transportkapasiteten samt redusere CO2-utslippet ved bruk av returtransport.

Togtransport

Transport av avfallsfraksjoner på skinner er i mange tilfeller det mest bærekraftige alternativet, og er i mange tilfeller også tidsbesparende. Derfor er dette en transport Geminor ønsker å prioritere der dette er mulig. Vi har lenge lykkes med effektiv og grønn transport med tog blant annet fra Italia til Skandinavia.

Geminors HUB'er

De siste årene har Geminor investert i logistikk sentre i flere land, såkalte HUB’er, for å effektivisere logistikk og skreddersy avfallsbrensel i henhold til mottakers krav. Vi jobber fortløpende med å utvikle nye og mer bærekraftige fraksjoner som sendes videre til material- eller energigjenvinning.

Logistikk

Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Mer om 
Logistikk

Materialgjenvinning

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Mer om 
Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Mer om 
Energigjenvinning

Farlig avfall

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Mer om 
Farlig avfall

Avfallsbehandling

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Mer om 
Avfallsbehandling