Materialgjenvinning

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Å omgjøre avfall til nye produkter – og skape en sirkulær loop – er et av de viktigste stegene moten bærekraftig verden. Geminor deltar aktivt i dette arbeidet ved å sortere, klassifisere, behandle og tilrettelegge avfall i form av papp, papir, plast, avfallstrevirke og kunstgress, slik at disse igjen kan bli materialer i nye produkter.

Vi behandler og sender materialer over store deler av Europa, og jobber kontinuerlig med å finne innovative gjenvinningsløsninger for stadig flere fraksjoner. Arbeidet vi legger ned ute hos våre kunder eller på våre mange HUB’er skal sikre best mulig kvalitet på materialet vi sender til våre mottakere.

Geminor er sterkt involvert i kjemisk og mekanisk gjenvinning av plast, som vil bli et viktig bidrag til materialgjenvinning av plastavfall.

Vi jobber også for at emballasje, avispapir og papp gjenbrukes i størst mulig grad, og samarbeider med mange av de største papir- og emballasjefabrikkene i EU. Slik sørger vi for at fibrene vi håndterer finner veien til nye papirprodukter på kontinentet.

Logistikk

Vi har høy kompetanse innen effektive og bærekraftige logistikkløsninger. Dette sikrer våre partnere pålitelig avfallstransport på tvers av landegrensene.

Mer om 
Logistikk

Materialgjenvinning

Plast, papp, papir eller trevirke – vi jobber kontinuerlig med å finne innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Mer om 
Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Vi samarbeider med mottakeranlegg over hele Europa og utvikler fraksjoner tilpasset bærekraftig produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller energi til industri.

Mer om 
Energigjenvinning

Farlig avfall

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er et viktig miljøtiltak. Vi assisterer i sikker deponering av ulike materialer i Europa.

Mer om 
Farlig avfall

Avfallsbehandling

Vi sorterer, kverner og baller avfallet i våre egne prosessanlegg – eller ute hos kunde. Slik tilrettelegger vi både for effektiv transport, lagring og gjenvinning.

Mer om 
Avfallsbehandling