Ny Chief Quality Officer: – Det mest motiverende er at vi fortsatt bare er i startgropa

Inge Langhelle (45) blir den første som inntar rollen som Chief Quality Officer i et stadig voksende Geminor. – Denne stillingen er like krevende som den er spennende, for det dreier seg om å standardisere organisasjonen uten å miste entreprenørånden, forklarer den nye kvalitetssjefen.

Mye har skjedd med avfallsbransjen siden Inge Langhelle møtte opp til sin første arbeidsdag i Geminor tilbake i 2010. Det har nærmest vært et kvantesprang, ifølge den nyutnevnte kvalitetssjefen i gruppen.
 
– I dag er avfall blitt et råstoff, og dermed også et produkt. Geminor har beveget seg fra kun å jobbe med avfall til energigjenvinning, mot å fokusere mer på avfallsbehandling, materialgjenvinning og sirkularitet. Fokuset på sortering og resirkulering er naturlig nok mye større nå enn da jeg startet i bransjen, og utviklingen har gått fort, sier Langhelle.
 
– Noe av det mest spennende med denne bransjen er at vi aldri vet sikkert hva som skjer, for dette er et svært dynamisk fagfelt. Konsekvensene av krigen i Ukraina og COVID er gode eksempler på at ting kan endre seg raskt. Dessuten må vi forholde oss til stadig nye og ambisiøse gjenvinningskrav som må imøtekommes, sier Chief Quality Officer i Geminor.


Gått gradene

Da Inge Langhelle kom til Geminor fra en stilling innen mekanisk produksjon, startet han med logistikk i det norske markedet. Senere gikk han over på salg med fokus på trevirke, og fikk erfaring både som Account Manager og senere Country Manager i Norge. Da Geminor kjøpte opp konkurrenten Rekom i 2019, ble han daglig leder der. Den siste tiden har han jobbet som Quality Manager, en stilling som nå blir betydelig utvidet, blant annet med et sete i ledergruppa.


– I forhold til CQO-oppgavene, hvor tenker du at fokuset bør ligge framover?


– Hovedoppgaven min som CQO er å finne "best practice" for hele organisasjonen. Kort fortalt skal det bli lettere å gjøre de riktige tingene, og ingen skal være i tvil om hva som er riktig. Vi må kunne identifisere markedsendringer så tidlig som mulig, og kunne formidle dette både til organisasjonen og til kundene. En viktig del av «best practice» er nemlig å gjøre hverdagen lettere både for partnere, mottakere og avfallsprodusenter.


– Videre handler dette om å standardisere der vi kan, innen alt fra drift av prosessanlegg og digitale arbeidsverktøy, til kommunikasjon internt og på tvers av landegrenser. Å jobbe med standardisering og risikoanalyse kan kanskje fremstå som litt traust, men hele hensikten er å oppnå høy kvalitet og effektivitet, og gjøre arbeidshverdagen lettere for alle involverte, sier Langhelle.

Fleksibilitet blir viktig


Geminor har jobbet mye med kvalitetssikring, men har aldri tidligere hatt én overordnet CQO med ansvaret for alle markeder. Det er en omfattende oppgave, skal vi tro Langhelle.


– Denne organisasjonen er spredt over mange land med ulike markedsforhold, bransje- og jobbkulturer, så standardisering av arbeidsoppgaver vil derfor kreve en betydelig grad av fleksibilitet. Samtidig er det viktig at vi beholde entreprenørånden som Geminor ble bygget på for rundt 20 år siden, og som fortsatt er med på å drive selskapet i riktig retning, sier Langhelle.  


– Hva gjør nettopp denne stillingen interessant for deg?


– Avfalls- og gjenvinningsbransjen gjør en veldig viktig samfunnsoppgave, og det synes jeg skaper ekstra motivasjon. Nå skal jeg jobbe med samhandling og bedriftskultur – samt å flytte kompetanse på tvers av grenser – noe som også trigger meg. Det mest motiverende er kanskje at vi fortsatt bare er i startgropa med tanke på sirkulærøkonomien, så det er mye å ta tak i, avslutter den nye CQO i Geminor, Inge Langhelle.