Finland går fra eksportmarked til importmarked

I Finland er markedet for avfallsprodukter på kort tid snudd helt på hodet. Det er tre grunner til at landet har gått fra å være et eksportland til å bli et importland, forteller Country Manager for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.

Så lenge Geminor’s datterselskap Gemifin OY har operert på det finske markedet, har avfallhåndtering kun handlet om eksport. Helt siden 2011 har selskapet årlig eksportert mellom 100 000 og 150 000 tonn avfall til material- eller energigjenvinning til Sentral-Europa.

Men nå er denne trenden snudd, forteller Ismo Hiltunen, Country Manager for Geminor i Finland.

– I løpet av de siste par årene har det finske markedet endret seg radikalt, og vi ser nå et større behov for import av avfallsprodukter. Den reduserte tilgangen på avfall i Finland gjør at eksporten er stoppet nesten helt opp, og dette er noe som trolig vil holde seg i uoverskuelig framtid, mener Hiltunen.

Tre hovedgrunner

Det er i hovedsak tre grunner til at avfallsmarkedet endrer seg i Finland, forklarer Hiltunen.

– Mindre restavfall i det finske markedet har å gjøre med det økte politiske fokuset på avfallssortering, og mindre avfall generelt på markedet. Finland har blitt en av de ledende i EU innen materialgjenvinning av matavfall, plast og papir. Fra sommeren 2023 blir det også strengere krav til sortering av plast, noe som vil ha en innvirkning på restvolumene, sier Hiltunen, som viser til lavere økonomisk aktivitet som årsak til at nasjonale avfallsvolumer synker.

En annen årsak er krigen i Ukraina, der Russland og Belarus nå er stengt ute av det finske markedet. Dette merkes spesielt godt fordi Finland har hatt større økonomisk tilknytning til Russland enn de fleste land i Europa, forklarer Hiltunen.

– Et eksempel er importen av trevirke fra Russland, der rundt 2 millioner kubikkmeter ble brukt til energigjenvinning i året. Nå er dette et avsluttet kapittel. I tillegg har import av kull, olje og gass stoppet opp, og dermed er energimarkedet i ubalanse. Dette øker viktigheten av energiproduksjon på restavfall, sier Hiltunen.

Ismo Hultinen er Country Manager for Geminor Finland.

Økende forbrenningskapasitet

En tredje og viktig årsak, er at finske kommuner har økt sin nasjonal WtE- forbrenningskapasitet kraftig de siste par årene. I år er kapasiteten på avfall til energigjenvinning på rundt 2,2 millioner tonn årlig, som er en økning med 10 prosent på kort tid.

– Det er nylig bygget og utvidet to større fjernvarme- og WtE-anlegg i Finland. Luonavoima i Salo utenfor Turku ble bygget i 2021 og har en kapasitet på 120 000 tonn. I tillegg har Vantaan Energia, som forsyner Helsinki-området med varme, økt sin WtE kapasitet med 200 000 tonn. Utover dette har flere andre anlegg endret brensel fra russisk bioflis til SRF. Dermed har både SRF og RDF blitt mer ettertraktet i Finland, men det nasjonale markedet kan ikke levere nok, sier Hiltunen.

Plast blir viktig i «nytt» marked

Kraftige endringer byr som oftest på utfordringer. Men for Geminor handler det om å planlegge godt og tenke langsiktig.

– Vi har tro på at avfallsplast til mekanisk og kjemisk gjenvinning vil bli viktigere i Finland framover, og dette er noe vi vil jobbe mer med, sier Hiltunen.

– I dag drifter vi to HUB’er i Finland hvor vi blant annet leverer SRF som brensel både til fjernvarmeanlegg og til sementproduksjon. I tiden som kommer skal vi jobbe hardt for å sikre skreddersydd brensel til finske anlegg. Det viktige i dagens marked er å ha internasjonal tilgang til riktig type avfallsbasert brensel, noe vi sikrer oss igjennom tilstedeværelse i flere europeiske land. Samtidig vil etableringer i nye overskuddsmarkeder i Europa kunne utgjøre en stor forskjell framover for leveranser til Finland, avslutter Country Manager for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.