Forbrenningsanleggene i Norden er ofte mer effektive enn i Storbritannia grunnet fjernvarmeproduksjon.
Forbrenningsanleggene i Norden er ofte mer effektive enn i Storbritannia grunnet fjernvarmeproduksjon.

– Energigjenvinningen i Storbritannia må bli mer effektiv

Energigjenvinningsaktørene i Storbritannia vil bli stadig viktigere i produksjonen av sårt tiltrengt energi i årene som kommer. Men for å innfri internasjonale bærekraftsmål må bransjen oppnå bedre forbrenningseffektivitet. – At man ikke utnytter den produserte varmen gjør WtE-anleggene i Storbritannia langt mindre effektive sammenlignet med de nordiske, sier Country Manager for Geminor UK, Oliver Caunce.

Energigjenvinning er en bransje i vekst i Storbritannia, og aktørene i markedet har blitt stadig viktigere i tider med energikrise i Europa. De siste dataene utgitt av byrået Footprint Services viser at det i 2021 ble benyttet i overkant av 15 millioner tonn sekundært drivstoff i totalt 53 WtE-anlegg i Storbritannia. Anleggene tilførte i alt 1,8 GWh energi til samfunnet under samme år. Avfall som går til energigjenvinning har økt med hele 400 prosent siden 2006, en vekst ingen andre europeiske land kan skilte med.
 
Likevel har effektiviteten til britiske anlegg ennå ikke nådd sitt fulle potensial. Denne må økes for å kunne bidra på veien mot karbonnøytralitet og de ambisiøse utslippsmålene i Europa, sier CM i Geminor UK, Oliver Caunce.
 
– Det har ikke vært nok fokus på å utnytte varmeenergien i form av fjernvarme og industriell damp i Storbritannia. Per i dag gir generatorene for strømproduksjon, kombinert med varmeproduksjon, kun en utnyttelsesgrad på om lag 60 prosent i det britiske energigjenvinningsmarkedet. Der systemet inkluderer fjernvarme er potensialet nærmere 100 prosent, sier Oliver Caunce.

Oliver Caunce er CM i Geminor UK.


 
Til sammenligning er mange av de skandinaviske WtE-anleggene fullt tilpasset produksjon av både fjernvarme og industridamp. Dette er ikke bare mer effektivt, men reduserer også karbonavtrykket.
 
– Må øke effektiviteten

 
Ettersom avfallsvolumene i Storbritannia avtar, blir konkurransen hardere når det gjelder avfallsressurser i unionen. Etter mange år med vekst står Storbritannia nå overfor en nedgang i total tonnasje, som igjen har ført til en nedgang i eksporten av RDF og SRF. Med tiden kan det britiske markedet gå fra å være et eksporterende til å bli et importerende marked for avfall til energigjenvinning – omtrent i samme retning som både Tyskland og Finland utvikler seg i dag.
 
Med en sannsynlig introduksjon av ETS kvotesystemet i Storbritannia i 2026 – noe som vil gi en ekstra kostnad på rundt 40 euro per tonn ved forbrenning – er de britiske forbrenningsanleggene tvunget til å øke effektiviteten dramatisk for å være konkurransedyktige, sier Oliver Caunce.
 
– For å være konkurransedyktig må forbrenning av tilpasset avfall som RDF være like bærekraftig i Storbritannia som i Norden. Bare da vil det være forsvarlig å skape energi i Storbritannia, og ikke eksportere avfallet til andre markeder. Men for å komme dit trenger vi et sprang i effektiviteten til anleggene i dette landet, konkluderer Oliver Caunce, CM ved Geminor UK.