Geminor mottar FSC-sertifisering for bærekraftig trevirke

Sertifiseringen som Geminor nå er tildelt av det internasjonale «Forest Stewardship Council» (FSC) gjør at selskapet kan håndtere bærekraftige trefraksjoner og tilby grønnere løsninger til det europeiske biomassemarkedet. – Denne sertifiseringen garanterer for opprinnelsen og sporbarheten av biomassen vi håndterer, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

«Forest Stewardship Council» (FSC) ble grunnlagt i 1993 og er i dag en ledende, ikke-statlig organisasjon for frivillig sertifisering av bærekraftig skogbruk. FSC setter internasjonale standarder for handel med bærekraftige skogprodukter, og fremmer miljøvennlig, ansvarlig og økonomisk levedyktig forvaltning av verdens skoger.
 
Geminor har nylig skaffet seg FSC sin «Chain of Custody» sertifisering, som betyr at selskapet garanterer for å følge FSC sine standarder ved innhenting og håndtering av skogsmaterialer.

– Vi er glade for å endelig være en del av det internasjonalt anerkjente FSC-systemet. Dette sertifikatet lar oss samarbeide med FSC-sertifiserte produsenter, og dermed kan vi sikre våre mottakere standardgodkjente treprodukter som vi vet har en bærekraftig opprinnelse. Denne sertifisering utgjør virkelig en forskjell når det gjelder fremming og bruk av bærekraftig biomasse i verden, sier Kjetil Vikingstad.
 
Å være sertifikatinnehaver gjør det mulig å forsyne markedet for biomasse med bærekraftige produkter som tømmer, flis og bark fra sertifiserte produsenter. Sertifiseringen fra FSC fungerer også som en rettesnor for å finne de rette partnerne for Geminor.
 
– Ved å tilnærme oss og satse på FSC-sertifikatinnehavere legger vi innsatsen vår i bærekraftig skogbruk – uansett hvilket land vi opererer i. På denne måten sikrer vi også rettferdige og trygge arbeidsforhold i produsentleddet, og forhindrer tvangsarbeid eller barnearbeid, sier Kjetil Vikingstad.  


Økt etterspørsel
Det er en økende etterspørsel etter biomasse i det europeiske markedet, men også et stadig større fokus på bærekraftige produkter innen material- og energigjenvinning. I land som Sverige krever mottakerne nå en garanti for at alt av trevirke er hentet på en bærekraftig måte. FSC-sertifikatet gir dem denne garantien, forklarer Vikingstad.
 
– For dem som er på jakt etter grønnere løsninger kan markedet for biomasse tidvis fremstå som en jungel. Som FSC-sertifikatinnehaver kan vi sikre opprinnelsen og sporbarheten av biomassen vi håndterer, noe som gjør markedet mer gjennomsiktig for gjenvinningsaktørene. Samtidig er dette et stort skritt i riktig retning for Geminor, fordi vi ønsker å innarbeide bærekraft i hele vår forretningsmodell.
 

Geminor-organisasjonen er godt tilpasset til å håndtere og handle en ny biomassefraksjon, sier Vikingstad.
 
– Vår internasjonale organisasjon har lang erfaring med å behandle trevirke og biomaterialer, og våre eksisterende logistikkløsninger for avfallsfraksjoner fungerer også godt for den nye biofraksjonen. Med en etablert portefølje av mottakere som håndterer både biofraksjoner og avfall, er vi klare til å engasjere oss i det internasjonale markedet for bærekraftig biomasse, avslutter administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.