– Mange vet ikke hva de går glipp av

I de 12 årene Tone Ingulstad har vært ansatt i Geminor har hun fått oppleve en rivende utvikling i gjenvinningsbransjen. At det fortsatt er relativt få kvinner i denne bransjen, opplever hun som merkelig. – Dette handler om så mye mer enn avfall. Mange vet ikke hva de går glipp av, sier Ingulstad.

Da Tone kom til Geminor i september 2010, ble hun som den femte ansatte den aller første kvinnen i bedriften. Hun kom fra byggebransjen og kjente ikke til gjenvinningsnæringen særlig godt, men arbeidsplassen på Karmøy var praktisk fordi den lå nært hjemmet, og hun ville gi det en sjanse.
 
– Jeg var den eneste damen her i flere år. Først satt jeg på regnskap, men senere ble jeg introdusert til oppgaver rundt håndtering, eksport og import av avfallsressurser, og har jobbet mye med import fra Storbritannia og logistikk blant annet i Nord-Norge, sier Ingulstad, som i dag trives godt i stillingen som logistikkmedarbeider ved hovedkontoret utenfor Haugesund.

Tone Ingulstad


– Etter at jeg startet har Geminor gått fra å håndtere rundt 200 000 tonn til rundt 1,8 millioner tonn avfall i Europa i året, og har dermed vokst seg til en betydelig aktør i det europeiske markedet. Det har vært en spennende utvikling å få være med på, sier Tone Ingulstad.
 
Fortsatt flest menn
Avfalls- og gjenvinningsbransjen er ikke akkurat kjent for god kjønnsbalanse, og Tone husker godt at hun syntes det var fantastisk å få en kvinnelig kollega på huset. I dag har Geminor kontorer i sju land og nærmer seg 100 ansatte, hvorav rundt 20 er kvinner. Det norske kontoret har 10 kvinnelige ansatte i dag.
 
– Hovedårsaken til kjønnsubalansen er nok at det fortsatt ligger en del fordommer i å jobbe med avfall, som fortsatt blir sett på som et mannsdomene både i Norge og internasjonalt. Men dette er heldigvis i ferd med å endre seg. Avfall har gått fra å være noe skittent og overflødig til å bli en viktig og verdifull ressurs, både med tanke på resirkulering og produksjon av svært nødvendig energi. I løpet av de 12 årene jeg har jobbet i bransjen har god avfallshåndtering blitt en svært viktig del av bærekraftinnsatsen, og «bærekraft» og «sirkulærøkonomi» er begrep som mange kvinner kan relatere seg til i dag, forteller Ingulstad.
 
Mange kvinner vet ikke hva de går glipp av når de utelukker avfall og gjenvinning som karrierevei, mener Tone.
 
– Det er selvsagt svært viktig med materialgjenvinning i samfunnet i dag, og det er kjempespennende å se hva som skjer med ulike fraksjoner i markedet. Jeg ser at det stadig kommer nye løsninger, og spesielt utviklingen av nye møbler fra avfallstrevirke synes jeg er interessant. Det tror jeg også flere her i Geminor gjør, for det er svært lite gjennomtrekk i dette selskapet, sier Ingulstad.
 
– Betydningen av fjernvarme og energi produsert på restavfall har også blitt mer tydelig de siste årene. I så måte er alle i denne bransjen med på å løse store miljøutfordringer, og jeg er godt fornøyd med å kunne være en del av dette store teamet, avslutter Tone Ingulstad.